Gerrie Vogels

Trainer en coach 


Als gecertificeerd arbeids- en organisatiedeskundige, ligt mijn focus op sociale veiligheid, leiderschap en communicatie. Voorkomen en terugdringen van ongewenste omgangsvormen (pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld) is belangrijk voor een veilig werkklimaat en zorgt ook voor meer resultaat en kwaliteit van het werk. Leiderschap is een belangrijke sleutel om dat te realiseren. Daarin kies ik voor een persoonlijke aanpak omdat je zelf het belangrijkste instrument bent. Want alleen via jezelf kun je de wereld een beetje mooier maken. En zo komen we bij het snijvlak van persoonlijke- en professionele ontwikkeling. 

In mijn aanpak tap ik graag uit meerdere vaten waarbij progressiegericht werken (ook wel oplossingsgericht werken genoemd) en systemisch werken nagenoeg altijd ingrediënten zijn. Omdat ze gericht zijn op voorwaarste beweging en dat is precies de bedoeling. 

Ik werk zowel individueel als met teams. 


Mijn loopbaan begon in de zorg- en welzijnssector. Daar begeleidde ik onder andere mensen met grensoverschrijdende ervaringen. Toen ik vervolgens bij een arbodienst ging werken, was het voor mij een logische stap dat ik naast arboverpleegkundige, later arbeids- en organisatiedeskundige, ook externe vertrouwenspersoon zou worden. Het thema ‘sociale veiligheid’ heeft me sindsdien niet meer losgelaten.

Naast de zorg- en welzijnssector, werk ik ook veel voor de Rijksoverheid. 

Pata pata


Mijn logo komt van een bronzen beeld wat ik heb gemaakt, ‘Pata Pata' genaamd. Voordat het een bronzen beeld was, waren het takjes, zwammen, schors en dennenappeltjes, gevormd tot een mensfiguur. Het is een geworstel én bijzonder geweest hoe het lukte om dit beeld te maken tot iets waar ik trots op ben.

Voor mij staat Pata Pata voor eigenheid, creativiteit, natuur en transformatie. Laat dat nu precies datgene zijn waar ik op uit ben in mijn werk.