HIER DRAAIT HET OM: ONTWIKKELEN, ONTWIKKELEN, ONTWIKKELEN ...

Eigenheid

Ontdekken wie je bent, wat je wilt, jouw eigen wijze vinden hoe je de dingen wilt doen.

 

Creativiteit

Verschillende werkvormen, afwisseling in het programma, out of the box denken.

 

Natuur(lijk)

Ontdekken en aansluiten bij ieders natuur, meegaan met de flow, aansluiten op wat er is.

 

Transformatie

Een betere versie van jezelf, van je team creëren.


INDIVIDUELE COACHING

 

Waar je ook gaat of staat, je neemt jezelf altijd mee. Hobbels op het werk en/of privé kunnen je behoorlijk blokkeren. Als je vast (dreigt te) zit(ten) in je werk, kan coaching helpen om beweging en verbetering te creëren. 

In de coaching gaan we op zoek naar wat je wilt, waar de schoen wringt en hoe je tot een oplossing kunt komen. De aanpak wisselt en varieert van een goed gesprek tot een systemische opstelling en/ of oefeningen.

Als je wilt, vertaal ik jouw proces naar een verhaal. Dat kan je inzicht en inspiratie bieden. En een blijvende herinnering en reminder aan de ontwikkeling die je nu doormaakt.

 

Hoe gaat het in zijn werk?
In een kennismakingsgesprek bespreken we jouw coachvraag en doel. Is er een klik? Dan maken we een inschatting van het maximaal aantal sessies (mocht je in minder sessies je doel hebben bereikt, dan stoppen we het traject eerder). De duur van een vervolgsessie is anderhalf à twee uur.

ONTWIKKELEN VAN LEIDERSCHAP

 

Intervisie voor leidinggevenden: leren van en met elkaar met behulp van intervisiemethodieken.

Een externe facilitator kan een groep op weg helpen zodat de aanpak en bedoeling van intervisie gaandeweg duidelijk wordt. Als de groep dan eenmaal de smaak te pakken heeft, kunnen deelnemers de intervisie zelfstandig voortzetten.

 

Talentontwikkeling: als leerbegeleider ondersteun ik coördinatoren en leidinggevenden in de ontwikkeling naar leiderschap. Mijn focus ligt daarbij op het snijvlak van persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Behalve kennis en theorieën is de leidinggevende tenslotte zelf het belangrijkste instrument. Ik werk zowel groepsgericht als individueel.

SOCIALE VEILIGHEID BEVORDEREN OP HET WERK


Allerlei vragen over sociale veiligheid/ (ongewenste) omgangsvormen op het werk zijn welkom. Gezien mijn ruime ervaring met het onderwerp, denk ik graag mee over de aanpak. Je kunt daarbij denken aan:

Voorlichting en advies / sparringpartner voor bestuurders, managers, leidinggevenden, ondernemingsraden, adviseurs en vertrouwenspersonen over beleid sociale veiligheid en complexe vraagstukken/ casuïstiek. 

(Systemisch) Onderzoek naar sociale veiligheid binnen een organisatie(onderdeel). 


 

OPLEIDEN VAN VERTROUWENSPERSONEN


Als freelancer leid ik vertrouwenspersonen op voor allerlei organisaties. Naast kennis en bewustwording over sociale veiligheid, hecht ik waarde aan het ontwikkelen van een gezonde basishouding van de vertrouwenspersoon. Je kunt voor vele dilemma’s komen te staan, daarom zijn een aantal basisprincipes onontbeerlijk.

Ook geef ik intervisie en opfriscursussen aan vertrouwenspersonen omdat het een vak is wat onderhouden moet worden. Leren met- en van elkaar helpt daarin.

De trainingen geef ik met veel plezier en voldoening omdat ik door zeer ruime ervaring als externe vertrouwenspersoon, bol sta van ervaring. De lessen die ik heb geleerd, geef ik graag door. 


TEAMCOACHING


Teams die worstelen (bijvoorbeeld met onderlinge samenwerking en communicatie), kunnen geholpen zijn met  externe coaching. Wanneer het team zelf niet tot oplossingen komt, kan een frisse blik en begeleiding door een externe coach helpen. Zodat je duurzaam tot een andere en constructieve manier van omgaan met elkaar komt.

 

In een kennismakingsgesprek met de leidinggevende en – zo mogelijk - enkele teamleden, onderzoeken we wat er speelt en wat jullie coachvraag en doelen zijn. De aanpak bestaat veelal uit coachsessies met afwisselende werkvormen. Zonder confrontaties uit de weg te gaan, leggen we gedurende het proces nadruk op wat al goed en beter gaat. Daar word je vrolijk van en bevordert een stijgende lijn in de ontwikkeling.

 

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Lees hier de leveringsvoorwaarden.