HIER DRAAIT HET OM: ONTWIKKELEN, ONTWIKKELEN, ONTWIKKELEN ...

Eigenheid

Ontdekken wie je bent, wat je wilt, jouw eigen wijze vinden hoe je de dingen wilt doen.

 

Creativiteit

Verschillende werkvormen gebruiken, afwisseling in het programma, out of the box denken.

 

Natuur(lijk)

Ontdekken en aansluiten bij ieders natuur, meegaan met de flow, aansluiten op wat er is.

 

Transformatie

Een betere versie van jezelf, van je team creëren.


INDIVIDUELE COACHING

 

Waar je ook gaat of staat, je neemt jezelf altijd mee. Hobbels op het werk en/of privé kunnen je behoorlijk blokkeren. Als je vast (dreigt te) zit(ten) in je werk, kan coaching helpen om beweging en verbetering te creëren. 

In de coaching gaan we op zoek naar wat je wilt, waar de schoen wringt en hoe je tot een oplossing kunt komen. De aanpak wisselt en varieert van een goed gesprek tot een systemische opstelling en/ of oefeningen. Als je wilt, vertaal ik jouw proces naar een verhaal. Dat kan je inzicht en inspiratie bieden. En een blijvende herinnering en reminder aan de ontwikkeling die je nu doormaakt.

 

Hoe gaat het in zijn werk?
In een kennismakingsgesprek bespreken we jouw coachvraag en doel. Is er een klik? Dan maken we een inschatting van het maximaal aantal sessies (mocht je in minder sessies je doel hebben bereikt, dan stoppen we het traject uiteraard eerder). De duur van een vervolgsessie is ongeveer anderhalf uur.

ONTWIKKELEN VAN LEIDERSCHAP

 

Intervisie voor leidinggevenden: leren van en met elkaar met behulp van intervisiemethodieken.

Een externe facilitator kan een groep op weg helpen zodat de aanpak en bedoeling van intervisie gaandeweg duidelijk wordt. Als de groep dan eenmaal de smaak te pakken heeft, kunnen deelnemers de intervisie zelfstandig voortzetten.

 

Talentontwikkeling: als leerbegeleider ondersteun ik coördinatoren en leidinggevenden in de ontwikkeling naar leiderschap. Mijn focus ligt daarbij op het snijvlak van persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Behalve kennis en theorieën is de leidinggevende tenslotte zelf het belangrijkste instrument. Ik werk zowel groepsgericht als individueel.

SOCIALE VEILIGHEID BEVORDEREN OP HET WERK


Vragen over sociale veiligheid op het werk zijn welkom. Gezien mijn ruime ervaring met het onderwerp, denk ik graag mee over de aanpak. Je kunt daarbij denken aan:

Voorlichting en advies aan leidinggevenden, ondernemingsraden, adviseurs over sociale veiligheid

Ontwikkelen van beleid ongewenste omgangsvormen

Workshop/ training over PSA-beleid (Psycho Sociale Arbeidsbelasting)

 

OPLEIDEN VAN VERTROUWENSPERSONEN


Als freelancer leid ik vertrouwenspersonen op. Naast kennis en bewustwording over sociale veiligheid, hecht ik waarde aan het ontwikkelen van een gezonde basishouding van de vertrouwenspersoon. Je kunt voor vele dilemma’s komen te staan, daarom zijn een aantal basisprincipes onontbeerlijk.

Ook geef ik intervisie en opfriscursussen aan vertrouwenspersonen omdat het een vak is wat onderhouden moet worden. Leren met- en van elkaar helpt daarin.

 

EXTERNE VERTROUWENSPERSOON

 

Ongewenst gedrag op het werk zoals (seksuele) intimidatie, pesten, roddelen, discriminatie, agressie en geweld komt voor. Het kan desastreuze gevolgen hebben voor de betrokken medewerker(s), het werkklimaat en de organisatie.

  
Voor organisaties die zich aansluiten, ben ik gecertificeerd externe vertrouwenspersoon. Wanneer een medewerker dat nodig vindt, kan hij/ zij contact opnemen met mij. Als vertrouwenspersoon luister ik naar het verhaal en denk ik mee over mogelijkheden tot verbetering van de situatie. De medewerker kiest zelf de oplossing waar hij/ zij achter staat. Soms is het hart luchten voldoende om weer verder te kunnen. Ook komt het voor dat ik meega ter ondersteuning naar ‘lastige gesprekken’. In extremere situaties begeleid ik een medewerker bij een klachtenprocedure.  
De steun van een vertrouwenspersoon maakt dikwijls een groot verschil voor de melder. Hij of zij

voelt zich gehoord, gesterkt en gesteund waardoor het gemakkelijker is om zaken bespreekbaar te maken. 

TEAMCOACHING


Teams die worstelen met onderlinge samenwerking en communicatie, kunnen geholpen zijn met  externe coaching. Wanneer het team daar zelf niet uitkomt, kan een frisse blik en begeleiding door een externe coach soelaas bieden. Zodat je duurzaam tot een andere en constructieve manier van omgaan met elkaar komt.

 

In een kennismakingsgesprek met de leidinggevende en – zo mogelijk - enkele teamleden, onderzoeken we wat er speelt en wat jullie coachvraag en doelen zijn. De aanpak bestaat veelal uit coachsessies met afwisselende werkvormen. Zonder confrontaties uit de weg te gaan, leggen we gedurende het proces nadruk op wat al goed en beter gaat. Daar word je vrolijk van en bevordert een stijgende lijn in de ontwikkeling.